گردهمایی نمایندگان هلدینگ پترو آیریک

بیست و دومین گردهمایی سالانه نمایندگان هلدینگ پتروآیریک کارآفرینان پارسیان

این گردهمایی، همه ساله توسط هلدینگ بزرگ پترو آیریک کارآفرینان پارسیان برنامه ریزی و برگزار می گردد. در طی این گردهمایی جناب آقای مهندس توسلی، ریاست هیئت مدیره شرکت مهندسی نفت ابزار با اشاره به تلاش های بی وقفه و شبانه روزی تیم متخصصین و حرفه ای شرکت نفت ابزار از نمایندگان و جایگاهداران سراسر کشور تقدیر نمودند.

در ادامه صحبت های جناب آقای مهندس توسلی، جناب آقای مهندس فاضلی مدیر عامل شرکت نفت ابزار و همچنین جناب آقای مهندس جمالی مدیر عامل شرکت مهندسی دانش بنیان فناوران نفت ابزار نیز سخنرانی ای را ایراد نمودند و از جایگاهداران محترم تقدیر به عمل آوردند و همچنین به نمایندگان برتر با تقدیم هدایایی تشکر ویژه نموده و آنها را به ادامه تلاش و فعالیت موفق تر تشویق نمودند.

در ادامه شما را به دیدن ویدئوی قسمتی از این گردهمایی دعوت می نماییم.