خط مشی هلدینگ پترو آیریک

خط مشی هلدینگ پتروآیریک کارآفرینان پارسیان

هلدینگ پترو آیریک کارآفرینان پارسیان به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذار و سازنده تجهیزات جایگاه های سوخت در غرب آسیا در راستای هدایت راهبردی و نظارت بر فعالیت های توسعه برند و بازار در داخل و خارج از سازمان و نیز عاملیت ها و نمایندگی ها، ارائه ی سریع خدمات و پشتیبانی، تولید محصول با کیفیت و رسیدگی به امور مشتریان به منظور افزایش رضایت ذینفعان، با در نظرگرفتن مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE)، عملکرد بهینه مصرف انرژی، در راستای تطبیق خدمات و تولید محصولات خود با مبانی و استاندارد های جهانی حرکت نموده است.

هلدینگ پترو آیریک

مدیریت ارشد شرکت پتروآیریک کارآفرینان پارسیان، ضمن بازنگری دوره ای خط مشی و نیز تعهد به بهبود مستمر، این خط مشی را چهارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف قرارداده است. بدین منظور، این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان، تأمین کنندگان و سایر ذینفعان قرار گرفته و انتظار می رود با همت و مشارکت کارکنان مجموعه، تحقق این امر میسر گردد.