حضور هلدینگ پترو آیریک در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی

تلفن تماس: 09133686890

مهندس دهدار – مدیر بازاریابی